Onderzoeksproject ‘Groene Gewasbescherming’ in voorbereidingBlog

by Adviseur on 10/11/2017 with 0 comments

Op 9 november zijn vertegenwoordigers van de agrarische sector, keten-, maatschappelijke en marktpartijen en onderzoeksinstituten voor de eerste keer bijeengeweest om geïnformeerd te worden en mee te denken over het nieuwe onderzoeksproject ‘Groene Gewasbescherming’. Dankzij de brede samenstelling van de aanwezige groep leverde de bijeenkomst waardevolle vragen, suggesties en adviezen op. Het ministerie van Landbouw, …

continue reading ...

Innovatie- en pilotcentrum Beltrum verbetert productie biogas

see full post

Innovatie- en pilotcentrum Beltrum verbetert productie biogasBlog

by Adviseur on with 0 comments

Op het innovatie- en pilotcentrum in Beltrum van de stichting Biomassa starten deze week proeven met een cavitatie-installatie waarmee het mogelijk zou kunnen zijn het potentieel biogas van drijfmest en andere biomassa te verhogen. De installatie is de afgelopen jaren met succes ontwikkeld voor de behandeling van zuiveringsslib. Met de tests wordt nagegaan of de installatie …

continue reading ...

Universal Energy Solutions investeert 100 miljoen euro in vergisters

see full post

Universal Energy Solutions investeert 100 miljoen euro in vergistersBlog

by Adviseur on 06/07/2016 with 0 comments

Het Leeuwarder bedrijf Universal Energy Solutions (UES) steekt de komende jaren ongeveer 100 miljoen euro in vergisters. Het bedrijf heeft grote projecten op stapel staan op de Energy Campus in Leeuwarden, Kootstertille, Harlingen en Wijster. Op Harlingen na zijn de vergunningen ook al binnen. Op 11 juli opent UES de eerste vergister op de Dairy …

continue reading ...

Hernieuwbare energie: elektriciteit productie van 11,7 naar 13,7 miljard kilowattuur in 2015

see full post

Hernieuwbare energie: elektriciteit productie van 11,7 naar 13,7 miljard kilowattuur in 2015Blog, Innovatie advies

by Adviseur on 29/06/2016 with 0 comments

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als wind en zon steeg van 11,7 miljard kilowattuur in 2014 naar 13,7 miljard kilowattuur in 2015. Vooral de productie van elektriciteit uit wind droeg bij aan deze stijging. Voor het eerst sinds 2012 nam de bijdrage van hernieuwbare elektriciteit aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland toe. Het …

continue reading ...

Innovation Lab voor startende ondernemers in biobased economy in Wageningen

see full post

Innovation Lab voor startende ondernemers in biobased economy in WageningenBlog

by Adviseur on with 0 comments

Op 10 april opent Wageningen UR op haar Campus een Innovation Lab voor startende ondernemers in de biobased economy. Het ‘Innovation Lab Biobased Products Wageningen’(iLAB Wageningen) biedt hen laboratoriumruimte, toegang tot toegepast onderzoek en ondersteuning bij het verwerven van startkapitaal. Het iLAB Wageningen is het eerste iLAB in Nederland dat zich specifiek richt op starters …

continue reading ...

Openstelling collectieve acties aanlandplicht en duurzame ontwikkeling visserijgebieden

see full post

Openstelling collectieve acties aanlandplicht en duurzame ontwikkeling visserijgebiedenBlog

by Adviseur on 05/08/2013 with 0 comments

Openstelling collectieve acties aanlandplicht en duurzame ontwikkeling visserijgebieden   Er is een wijziging van de Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 gepubliceerd. De wijziging betreft ten eerste de introductie en openstelling van een nieuwe paragraaf binnen het onderdeel Capaciteit visserijvloot, namelijk collectieve acties aanlandplicht. Daarnaast wordt het onderdeel Maatregelen van gemeenschappelijk belang  opnieuw opengesteld …

continue reading ...

Topfonds Gelderland van start

see full post

Topfonds Gelderland van startBlog

by Adviseur on with 0 comments

Gedeputeerde Staten hebben het Topfonds Gelderland BV opgericht. Met het fonds wil de provincie de komende jaren revolverende middelen beschikbaar stellen voor de Gelderse economie. In het fonds, dat Fondsmanager PPM Oost beheert, is in eerste instantie 88 miljoen euro beschikbaar. De provincie werkt in het Topfonds Gelderland met revolverende middelen om meer te bereiken …

continue reading ...

Food–, health– en maakindustrie

see full post

Food–, health– en maakindustrieBlog

by Adviseur on with 0 comments

De provincie Gelderland ziet de regionale economie als een van de belangrijkste uitdagingen voor Gelderland in de komende jaren. Speerpunten hierin zijn het bevorderen van innovatie en werkgelegenheid.  Met het programma Topsectoren, één van de vijf speerpunten van het coalitieakkoord, wil Gelderland de ambitie ‘een toekomstbestendige en internationaal concurrerende Gelderse economie op basis van sterke, innovatieve food-, health- en maaksectoren’ verwezenlijken. Dit …

continue reading ...

MKB laat subsidies liggen

see full post

MKB laat subsidies liggenBlog

by Adviseur on 29/05/2013 with 0 comments

Het overgrote deel van de MKB’ers die investeren in innovatie of duurzaamheid betaalt de investering helemaal zelf, zonder gebruik te maken van subsidies. Een deel van hen heeft te weinig kennis over financieringsmogelijkheden.Van subsidies voor innovaties maakt slechts 3% van de ondernemers gebruik, voor duurzaamheid 2%. Dat blijkt uit een onderzoek van BusinessCompleet onder 1153 …

continue reading ...